Poskytujeme ich na všetkých pracoviskách:

V rámci reprografických služieb poskytujeme:

 • čiernobiele kopírovanie dokumentov vo formáte A5, A4, A3
 • zhotovovanie xerokópií periodíka a častí dokumentov z fondu našej knižnice a to iba registrovaným používateľom našej knižnice
 • tlačíme dokumenty z internetu

Služby poskytujeme v zmysle platného cenníka, ktorý je prílohou výpožičného poriadku knižnice a v súlade s ustanoveniami § 24 Autorského zákona č.383/97 Z. z

Rezervovať je možné iba dokument, ktorý je požičaný.

Keďže dokumenty sú v našej knižnici sprístupnené na voľný výber, nie je možné rezervovať si dokument, ktorý je voľný.

V prípade, ak túto službu potrebuje využiť iná knižnica, rezerváciu musí urobiť prostredníctvom formulára MVS.

Základné služby

v zmysle Zákona o knižniciach e. 183 / 2000 Z.z. sa poskytujú zdarma:

 • absenčné výpožičky (dokumenty si môže čitateľ vypožičať domov): krásnu literatúru, odbornú literatúru zo všetkých vedných odborov, vybrané tituly novín a časopisov, videokazety
 • prezenčné výpožičky (dokumenty si môže čitateľ preštudovať len v knižnici): noviny a časopisy, multimediálne dokumenty, všeobecné a odborné encyklopédie, knižničné dokumenty získané formou povinného výtlačku

Špeciálne knižnično - informačné služby

V zmysle knižničného a výpožičného poriadku a cenníka služieb sú spoplatňované.

Medziknižničná výpožičná služba MVS

 • v prípade, že knižnica požadované dokumenty nevlastní, môže sprostredkovať ich vypožičanie z inej knižnice v rámci SR

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba MMVS

 • žiadaný dokument je možné sprostredkovať prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine UK v Bratislave z knižníc zo zahraničia

Bibliograficko - informačné služby

 • vyhotovovanie rešerší (súpis literatúry na určitú tému) strojové a klasické
 • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií
 • reprografické služby
 • vyhotovovanie kópii len z dokumentov knižničného fondu knižnice
 • rezervovanie dokumentov
 • štúdium CD - ROMov
 • internetové služby
 • konzultačné a poradenské služby ku všetkým oblastiam knižničnej práce a potrieb používateľov

Výpožičky patria k základným knižnično - informačným službám knižnice a poskytujeme ich zadarmo.

Podľa spôsobu vypožičania, poskytujeme dva druhy výpožičiek:

 • absenčné výpožičky (dokumenty si môže čitateľ vypožičať domov): krásnu literatúru, odbornú literatúru zo všetkých vedných odborov, vybrané tituly novín a časopisov, videokazety
 • prezenčné výpožičky (dokumenty si môže čitateľ preštudovať len v knižnici): noviny a časopisy, multimediálne dokumenty, všeobecné a odborné encyklopédie, knižničné dokumenty získané formou povinného výtlačku

Výpožičky poskytujeme registrovaným čitateľom, ktorí majú zaplatený ročný členský poplatok.
Naproti tomu prezenčné výpožičky poskytujeme aj návštevníkom, ktorí nie sú v knižnici zaregistrovaní, teda nie sú našimi čitateľmi. Títo používatelia sú povinní zaplatiť jednorázový poplatok 0,70 € a môžu navštíviť čitáreň dennej tlače a periodík, študovňu náučnej literatúry, ale nijaký dokument si nepožičiavajú domov.

Výpožičky poskytujeme na všetkých pracoviskách knižnice.

Podkategórie

Back to top