NÁPOVEDA PRE VYHĽADÁVANIE V KATALÓGU KPOH

OBSAH
1.PRÍSTUP DO KATALÓGU
2.PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU (Odhlásenie sa zo systému)
3.VYHĽADÁVANIE KNÍH A ČLÁNKOV
3.1 Prezeranie cez indexy
3.2 Rýchle vyhľadávanie
3.3 Rozšírené vyhľadávanie
3.4 Rešerš
3.5 Zobrazenie výsledkov
4.OBJEDNANIE KNIHY
5.POJMY

1. PRÍSTUP DO KATALÓGU
Do katalógu Knižnice P.O. Hviezdoslava (www.kniznica-poh.sk) máte možnosť vstúpiť viacerými spôsobmi:
1. Cez webovú stránku Knižnice P.O. Hviezdoslava www.kniznica-poh.sk, kliknutím na online-katalóg.
2. Zadaním priamej adresy portálu Slovenská knižnica www.kis3g.sk.
Dostanete sa do on-line katalógu viacerých knižníc. Tu je potrebné vybrať si on-line katalóg knižnice, v ktorom chcete vyhľadávať, teda v našom prípade KPOH Prešov.

2. PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU (Odhlásenie sa zo systému)
Ak si chcete dokument rezervovať prostredníctvom on-line elektronickej žiadanky, je potrebné mať platný čitateľský preukaz a byť prihlásený do systému. Prihlásiť sa môžete nasledovným spôsobom (bez prihlásenia môžete len vyhľadávať literatúru alebo si urobiť rešerš):
1. ID používateľa – vložte čiarový kód z Vášho čitateľského preukazu
2. heslo – skladá sa z nasledovných údajov: RRMMDDPM

RR – rok narodenia – posledné dve číslice
MM – mesiac narodenia (napr. január – 01, február – 02 atď.)
DD – deň narodenia
P – iniciála priezviska
M – iniciála mena

Príklad vytvorenia hesla:
Jozef Mrkvička – narodený 18. januára 1950
HESLO: 500118MJ

Po skončení práce je potrebné odhlásiť sa zo systému – kliknite na ODHLÁSIŤ v pravom hornom okne.

3. VYHĽADÁVANIE KNÍH A ČLÁNKOV
3.1. Prezeranie cez indexy
Kategória Prezeranie cez indexy umožňuje prezeranie v on-line katalógu prostredníctvom nasledovných kategórií: autor, predmet, názov, názov časopisu, atď.

Príklady vyhľadávania na indexy
1. zvoľte si kategóriu, ktorú chcete prezerať
2. zvoľte, či dokument hľadaný výraz obsahuje alebo sa ním začína
3. napíšte, čo hľadáte
4. kliknite na Hľadať
5.zobrazí sa zoznam termínov v abecednom poradí; kliknite na Vami hľadaný termín
6. kliknutím na vyhľadaný termín sa zobrazia záznamy o dokumente. Záznam o dokumente je možné uložiť do rešerše, alebo si nájdený dokument môžete rezervovať (za predpokladu, že máte platný čitateľský preukaz, prihlásite sa do systému a dokument je v tom čase požičaný).

3.2. Rýchle vyhľadávanie
Rýchle vyhľadávanie je jednoduché vyhľadávanie bez akýchkoľvek obmedzení.
Princíp je rovnaký ako napríklad pri vyhľadávaní v internetovom prehliadači GOOGLE.
Príklady rýchleho vyhľadávania
Do riadku napíšte, čo hľadáte (meno autora, názov knihy, časopisu, predmetové heslo, atď.). Slovo môžete krátiť pomocou hviezdičky. Hviezdička nahradí ľubovoľný počet znakov na konci slova. Napríklad, pri napísaní slova slovensk* - systém vyhľadá slová slovensko, slovenský, slovenská, o Slovensku, na slovenskom, atď. Okrem jednotlivých slov môžeme vyhľadávať slovné spojenia, napríklad matersk* škol* (materská škola), psycholog* dospel* (psychológia dospelých), atď.
Príklad:
Vyhľadávanie na tému dejiny Slovenska – do riadku napíšeme dejin* slovensk*
3.3. Rozšírené vyhľadávanie
Ak chcete vyhľadávať a nie prezerať, môžete využiť kategóriu Rozšírené vyhľadávanie. Toto vyhľadávanie ponúka niekoľko možností a úrovní vyhľadávania. V stĺpci Kategória si môžete zvoliť kategóriu, v ktorej by sa hľadané slovo alebo slovné spojenie malo nachádzať. V druhom stĺpci môžete zvoliť úroveň výskytu hľadaného slova alebo slovného spojenia v zázname. Do tretieho stĺpca napíšete slovo alebo slovné spojenie, ktoré by sa malo nachádzať vo vyhľadanom zázname. Môžete tu využiť možnosť použitia hviezdičky *, ktorá nahradí ľubovoľný počet znakov v slove.
Postupnosť krokov:
1. zvoľte kategóriu (Autor, Názov, Predmetové heslo, ISBN, ISSN)
2. zvoľte úroveň výskytu slova v zázname (obsahuje/neobsahuje tieto slová)
3. napíšte, čo hľadáte (meno, názov, výraz alebo slovo z témy)
4. kliknite na Hľadať
• zobrazia sa vyhľadané záznamy dokumentov, ktoré si môžete uložiť do rešerše, objednať alebo rezervovať
Príklad Rozšíreného vyhľadávania:

Viete, že v názve je slovo bibliografia tlače alebo tlačí
1. zvolíte kategóriu – názov
2. zvolíte – obsahuje tieto slová
3. napíšete, čo hľadáte – bibliografia tlač*
4. stlačíte Hľadať
Môžete taktiež hľadať prostredníctvom viacerých riadkov, ktoré spája logický operátor „a."
3.4. Rešerš
Zobrazia sa vyhľadané záznamy dokumentov, ktoré môžete uložiť do rešerše, alebo rezervovať.
Akýkoľvek záznam alebo záznamy si môžete uložiť do REŠERŠE.
Skôr ako si budete ukladať záznamy do rešerše, musíte si ich vyhľadať. Vyhľadávanie môžete uskutočniť pomocou Prezerania cez indexy, Rýchleho alebo Rozšíreného vyhľadávania.

Vyberte si záznamy, ktoré chcete uložiť do rešerše.
Obsah rešerše si môžete poslať elektronickou poštou, uložiť na svoj počítač, prípadne vytlačiť vo viacerých formátoch. Do rešerše môžete vstúpiť prostredníctvom hornej lišty, cez tlačidlo Rešerš
1. po vstupe do Rešerše si zvoľte operáciu, ktorú chcete uskutočniť:
• Odobrať – označené záznamy
• Uložiť rešerš
• Poslať e-mailom
• Exportovať

2. zvoľte si formát zobrazenia záznamov: záznamy si môžete uložiť, poslať alebo vytlačiť v rôznych formátoch – TXT, CVS, Endnote, MARC21, ISO2709 alebo MARCXML zobrazenie.

Ak si zvolíte Uložiť, rešerš sa uloží do zložky Môj zoznam
Ak si zvolíte Export, záznamy si môžete uložiť do počítača. Môžete si taktiež zvoliť formát uložených súborov.
Ak si chcete záznamy z rešerše poslať prostredníctvom e-mailu, musíte zvoliť operáciu Email.

Musíte vyplniť váš e-mail, napísať e-mail, kde to chcete poslať, odpísať znaky z kontrolného obrázka a odoslať.

Rešerš je aktívna počas Vašej práce, po ukončení Vašej práce sa jej obsah vymaže. Obsah Rešerš sa zmaže aj vtedy, ak dlhšie nepracujete so systémom.
Maximálny počet záznamov v rešerši môže byť 500.

3.5. Zobrazenie výsledkov
Výsledky vyhľadávania sa objavia vo forme zoznamu krátkych záznamov so základnými údajmi o dokumente.
Kliknutím záznamu môžete zobraziť úplný záznam, informácie o exemplároch, prípadne záznam v tvare MARC.
4. REZERVOVANIE KNIHY
1. Musíte sa prihlásiť do systému
2. Musíte si vyhľadať Vami požadovaný titul
3. Po vyhľadaní na požadovaný titul kliknite.
Môžu nastať nasledovné situácie:
1. Knihu, ktorá má STATUS: Dostupné a TRIEDU EXEMPLÁRA: Vypožičateľné si nemôžete rezervovať, lebo knižnica má voľne dostupný fond pre čitateľov.
2. Ak je kniha požičaná, môžete si ju rezervovať kliknutím na Žiadanka.
3.Ak je kniha na spracovaní, nedá sa požičať a nedá sa ani rezervovať.
4.Ak je kniha dostupná len prezenčne, je dostupná v študovni, alebo CRD a nedá sa požičať domov.

OBJEDNANIE KNIHY:
Ak je k dispozícií žiadanka (pozor-akceptujeme len žiadanky na v tom čase požiané dokumenty), kliknite na žiadanku, následne žiadanku odošlite a potvrďte OK.

Môže sa stať, že sa Vám objaví nasledujúce hlásenie:

Vaša žiadanka nebola spracovaná. Buď ste o exemplár už žiadali, alebo rezervácia nie je možná. Prosím, kontaktujte odborný personál knižnice.
1. O exemplár ste už žiadali
a. Choďte do svojho účtu a skontrolujte si, či ste skutočne o exemplár žiadali

2. O exemplár ste nežiadali
a. Platnosť Vášho čitateľského preukazu už vypršala – musíte kontaktovať personál knižnice vo výpožičných službách KPOH a požiadať o obnovenie
b. Máte nevrátené exempláre po lehote - musíte nevrátené exempláre vrátiť
c. Máte nezaplatené pokuty - zaplatiť nevyrovnané účty

Ak sa kniha vráti, príde Vám písomné upozornenie mailom, že kniha je pre Vás rezervovaná do určitého dátumu, resp. že si ju môžete vyzdvihnúť do troch pracovných dní.

5. POJMY

AutorOsoba alebo korporácia zodpovedná za intelektuálny alebo umelecký obsah dokumentu, prípadne za jeho aktualizáciu.
NázovPomenovanie dokumentu alebo jeho časti alebo súboru dokumentov, ktoré je možné použiť k identifikácii dokumentu a ktoré ho obvykle odlišuje od iných dokumentov.
PredmetJednoslovný alebo viacslovný formálne upravený výraz používaný pre vyjadrenie obsahu, poprípade i formy dokumentu.
VydavateľFyzická či právnická osoba zodpovedná za prípravu neperiodickej či periodickej publikácie k vydaniu a oprávnená k vydaniu tejto publikácie (t.j. zverejnenie tlačou).
SignatúraČíselné alebo alfanumerické vyjadrenie miesta uloženia knižničnej jednotky v knižničnom fonde.
MDTMedzinárodné desatinné triedenie – klasifikačný systém zahrňujúci celé univerzum ľudského poznania.
Názov časopisuPomenovanie časopisu.
VšadeVyhľadáva sa vo všetkých indexovaných poliach
ISBNInternational Standard Book Number Medzinárodné štandardné číslo knihy, ktoré sa prideľuje knihám a ďalším publikáciám za účelom ich jednoznačnej medzinárodnej identifikácie a identifikácie ich vydavateľov.
ISSNInternational Standard Serial Number Medzinárodné štandardné číslo seriálových dokumentov, ktoré sa prideľuje za účelom ich jednoznačnej medzinárodnej identifikácie.
Názov zdrojaNázov seriálovej publikácie, v ktorom sa nachádza článok.
JazykJazyk originálu aj prekladu knihy.
Jazyk prekladuJazyk prekladu knihy.
Jazyk origináluJazyk originálu knihy.
DeskriptorŠpecifické označenie preferovaného termínu, v oblasti deskriptorových selekčných jazykov sa obidva termíny (deskriptor a preferovaný termín) považujú za synonymá.

Back to top