Knižnica P. O. Hviezdoslava - Detská knižnica Slniečko pozýva malých, odvážnych, čítajúcich škôlkarov do súťaže

Rozprávky už čítam sám

11. marec 2020 o 10,00 hod.
Detská knižnica Slniečko, Hlavná 16

Podmienky:

Súťaže sa môžu zúčastniť deti predškolského veku a menšie, také, ktoré ešte nechodia do školy, ale ktoré už poznajú písmenká a dokážu čítať. Deti môžu do súťaže prihlásiť rodičia alebo pedagógovia z materských škôl. 

Termín uzávierky prihlášok: 6. marec 2020.
Prihlášky môžete odovzdať osobne alebo zaslať e-mailom na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

Prihláška na stiahnutie.

Máte ďalšie otázky? Volajte na číslo 0517732494, alebo píšte na e-mail: kniznicapoh.slniecko2(@)gmail.com pani knihovníčke Monike Ferkovej.

Back to top