loading...
Výzva
Program
Zborníky
20.02.24 Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti - 10. ročník

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove srdečne pozýva knihovníkov pracujúcich s deťmi na

Súťažnú prehliadku knižničných podujatí pre deti
10. ročník,

ktorá sa uskutoční v dňoch

27. a 28. apríla 2020

v priestoroch Detskej knižnice Slniečko
Hlavná 16, Prešov

Téma prehliadky: 

"Štyri labky, jeden chvost"
Rozprávky a nielen rozprávky o zvieratách

Veková kategória:

Žiaci I. stupňa ZŠ

Prehliadka bude spojená s odborným workshopom.

Súťažiacim účastníkom hradí cestovné, ubytovanie a náklady na podujatie organizátor. Ostatným účastníkom hradí náklady vysielajúca organizácia.

Ukončenie prihlasovania: 9. 4. 2020 

Prihlasovací formulár tu.

Súťažnej prehliadky a workshopu sa môžu zúčastniť aj detskí knihovníci bez súťažného podujatia.

Čítaj ďalej
20.02.24 Program
20.02.24 Zborník

Back to top