www.obecnakniznica.sk - Internetové metodické centrum pre obecné knižnice
www.kniznica-poh.sk - Regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou
www.infolib.sk - Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
www.culture.gov.sk  – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
www.snk.sk  – Slovenská národná knižnica v Martine
www.fpu.sk - Fond na podporu umenia

Rozbory činnosti regionálnych knižníc PSK 

Adresár verejných knižníc - okres Prešov

Adresár verejných knižníc - okres Sabinov

Náplň práce obecného knihovníka

Back to top