Rozbor činnosti
1. Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove
2. Rozbor činnosti regionálnych knižníc PSK 

Back to top