Na základe vyjadrenia zriaďovateľa knižnice Prešovského samosprávneho kraja platí osobitný režim. Od 10. marca 2020 je Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove pre verejnosť ZATVORENÁ až do odvolania. (platí pre všetky výpožičné miesta knižnice: Detská knižnica Slniečko, Centrálna požičovňa, Inojazyčné oddelenie, Čitáreň, Centrum regionálnych dokumentov, pobočky na sídliskách Sekčov, Šváby, Sídlisko 2 a Sídlisko 3)
Knihy sa momentálne nedajú vrátiť. Vzniknuté pokuty budú čitateľom odpustené.

Back to top