U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha roka PSK 2018

Kniha roka 2018

ČÍTAJ - HLASUJ - VYHRAJ
Info o súťaži

Kniha na tento týždeň

Mengeleho dievča

Odporúča Veronika Harčárová
(Centrálna požičovňa)

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2018 do 31. augusta 2018

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Verejný internet

Jedným z projektov informatizácie knižníc je národný projekt Ministerstva kultúry SR "Informatizácia knižníc - Verejný internet v knižniciach Slovenskej republiky", ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Image

Projekt vypracovalo Ministerstvo kultúry SR v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou ako metodickým centrom knihovníctva v SR a Slovenskou chemickou knižnicou.

Naša knižnica sa zúčastnila projektu ako jedna zo 110 knižníc na Slovensku. V rámci projektu sme získali 8 terminálov, 1 laserovú tlačiareň.

V rámci verejného internetu poskytujeme:

  • bezplatný prístup k internetu
  • používateľom je k dispozícii 8 počítačových staníc
  • individuálne konzultácie, pomoc pri využívaní internetu
  • možnosť využívať platené databázy zahraničných časopisov
  • pomoc pri vyhľadávaní informácií
  • vyhľadávanie v on - line katalógoch slovenských knižníc (www.kis3g.sk)
  • tlač dokumentov vyhľadaných na internete

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.