Profil verejného obstarávateľa

Knižnica P.O.Hviezdoslava je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb realizuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa.

 

Verejné obstarávanie od 1.7.2013>>>

 

pdfZákazky s nízkymi hodnotami za rok 2013

pdfZákazky s nízkymi hodnotami za rok 2012

pdfZákazky s nízkymi hodnotami za rok 2011