Rozbory činnosti regionálnych knižníc PSK

 

pdfVyhodnotenie činnosti a výkonov regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018 

pdfRozbory činnosti knižníc za rok 2017

pdfRozbory činnosti knižníc za rok 2016

pdfRozbory činnosti knižníc za rok 2015

pdfRozbory činnosti knižníc za rok 2014

pdfRozbory činnosti knižníc za rok 2013

pdfRozbory činnosti knižníc za rok 2012

pdfRozbory činnosti knižníc za rok 2011

pdfRozbory činnosti knižníc za rok 2010

pdfRozbory činnosti knižníc za rok 2009

pdfRozbory činnosti knižníc za rok 2008

pdfRozbory činnosti knižníc za rok 2007

Rozbory činnosti knižníc za rok 2006

pdfRozbory činnosti knižníc za rok 2005

pdfRozbory činnosti knižníc za rok 2004

pdfRozbory činnosti knižníc za rok 2003