U nás lepšie, ako doma...

  

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2019 do 1. septembra 2019

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Benchmarking

Knižnice ako inštitúcie poskytujúce verejné služby, ktoré sú finančne dotované z verejných rozpočtov, sú často zriaďovateľmi vyzývaní k tomu, aby dokázali svoju efektívnosť a užitočnosť. To platí nielen pri každoročnom rozhodovaní o rozpočte knižnice, ale aj v prípade, že knižnica vyžaduje finančné prostriedky pre rozšírenie alebo zlepšenie svojich služieb alebo prevádzkovateľ knižnice hľadá úspory pre zníženie rozpočtu.
Ak je takáto požiadavka predložená, pre knižnicu a manažérov je neľahké preukázať, že ich knižnica dosahuje dobré výsledky a je pre svoje okolie potrebná.
Knižnica je jedinečná inštitúcia vo svojom okolí a nemá sa s akou inou inštitúciou objektívne porovnávať.
Pre oblasť knižníc, môžeme definovať benchmarking ako metódu vzájomného porovnávania výkonnosti a aktivity knižníc, ktorá umožňuje rozpoznať najlepšie výsledky a ich uplatňovanie vo vlastnej činnosti knižnice. Benchmarking sa nedá zúžiť len na jednorazové porovnanie výkonnosti a aktivity knižnice, ale chápeme ho ako dlhodobý a opakovaný proces, ktorý motivuje a vedie k zlepšeniu činnosti knižnice ako celok.
Benchmarking možno stručne zhrnúť ako proces do piatich základných krokov:
1. Analýza vlastných výkonov a situácie knižnice. Ako to robíme?
2. Hľadanie knižnice pre vzájomné porovnávanie, analýza ich činnosti. Ako to robia oni?
3. Vzájomné porovnávanie, analýza dosiahnutých výsledkov, identifikácia silných a slabých stránok. Kto je v tom najlepší?
4. Zmeny vo vlastnej činnosti, používanie nových postupov a získaných skúseností. Čo môžeme využiť vo vlastnej praxi?
5. Meranie dosiahnutých výsledkov, zistenie účinnosti zmien. Dosiahli sme zmenu, zlepšili sme sa?

Zdroj:
http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2013/marec/03.pdf 

Viac na:
http://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/benchmarking.html 

Záujem o registráciu a účasť v projekte Benchmarking slovenských knižníc zasielajte na e-mail: iveta.kilarova(@)snk.sk
Za Slovenskú národnú knižnicu v Martine: PhDr. Iveta Kilárová, CSc.

Prečítané leto

Prečítané leto - kalendár

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.