U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha roka PSK 2018

Kniha roka 2018

ČÍTAJ - HLASUJ - VYHRAJ
Info o súťaži

Kniha na tento týždeň

Mengeleho dievča

Odporúča Veronika Harčárová
(Centrálna požičovňa)

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2018 do 31. augusta 2018

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Knižničné poplatky

 

Poplatky za knižničné služby od 02.01.2012:

 

Zápisné na jeden kalendárny rok:

Deti: 2 €

Dôchodcovia: 3 €

Študenti SŠ, VŠ (denná forma): 4 €

Dospelí: 5 €

ZŤP: 1 €

Nezamestnaní: 1 €

Rodinné zápisné: 6 €

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO KNIŽNICE
Zapíšte sa do knižnice priamo z domu

ELEKTRONICKÉ PLATBY
Platby členského a upomienok z pohodlia domova

Jednorázový denný poplatok:

Každý návštevník: 0,70 €

 

Sankčné poplatky:

Prekročenie výpožičnej doby kníh (po 30 dňoch): (1 dokument/1 deň) 0,02 €

Advokátska upomienka (po 100 dňoch): 5 €

+ za každú nevrátenú knihu: 1,70 €

Prekročenie výpožičnej doby periodík (po 7 dňoch): (1 periodikum / 1 deň) 0,02 €

 

Strata čitateľského preukazu:

1. Duplikát: 1 €

2. Duplikát: 2 €

3. Duplikát: 3 €

 

Poplatky pri strate dokumentu:

za väzbu: 3,00 €

poplatok za kópiu každej strany strateného dokumentu: 0,05 €

Ďalšie poplatky spojené s poškodením dokumentu určuje knižnica.

 

Špeciálne služby:

Oznam o rezervácii formou sms a telefonicky: 0,17 €

Oznam o rezervácii poštou: 0,40 €
Oznam o rezervácii emailom: zdarma
Cirkulačná výpožičná služba: 3,30 €
Spracovanie rešerší /1 záznam: 0,10 €

Medziknižničná výpožičná služba (MVS):

1 dokument: 2 €

Pripojenie na internet:

        WiFi zdarma na všetkých výpožičných miestach

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.