U nás lepšie, ako doma...

  

Ponuka pre školy

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

anglicka olympiada mKnižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove a jazyková škola Jazykola organizujú prvý ročník Olympiády v anglickom jazyku, ktorá je určená žiakom základných škôl v dvoch kategóriách:

1. kategória - žiaci I. stupňa ZŠ
2. kategória - žiaci II. stupňa ZŠ

Každá škola môže prihlásiť troch žiakov do každej kategórie.

Súťažné otázky sa budú týkať gramatiky, slovnej zásoby a všeobecného prehľadu. Všetky otázky budú vytvorené z učiva základných škôl.

Prihláste svojich žiakov a porovnajte ich vedomosti s vedomosťami žiakov iných škôl.

Uzávierka prihlášok: 27. januára 2017.

Viac informácií na tel. čísle: 051/7495239 alebo e-mailovej adrese: kniznicapoh.britskecentrum(@)gmail.com 
Kontaktná osoba: Bc. Patrícia Dziaková

Prešov číta rád

Prešov číta rád

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.