U nás lepšie, ako doma...

  

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2019 do 1. septembra 2019

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Katarína Škorupová - Hosť festivalu Prešov číta rád 2018

Katarína ŠkorupováEditorka, prekladateľka a spisovateľka
(*1975, Bratislava)

Čo všetko musí človek udržať v hlave, aby mohol byť redaktorom? A ako sa to robí, aby aspoň polovicu nezabudol? O tom všetkom som sa chcela dozvedieť už na vysokej škole, ale nikto mi to nepovedal.

Vyštudovala Slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, so zámerom stať sa redaktorkou, aby si mohla celý život čítať. A to sa jej podarilo. Istý čas síce učila slovenčinu, ale čoskoro už pracovala vo vydavateľstve Orbis pictus Istropolitana. Najskôr pripravovala učebnice, potom sa v iných vydavateľstvách venovala beletrii a detskej literatúre. Dnes si už ako editorka vo vydavateľstve Slovart nielen číta, no čoraz častejšie aj píše. Spočiatku to síce boli len preklady iných autorov, postupne sa však prepracovala i k vlastnej tvorbe, keď prevzala štafetu po Róbertovi Beutelhauserovi pri tvorbe ďalšej epizódy z Našich hrôzyplných dejín. Potom sa spolu s Vierou Janusovou vybrala na výlet do rozprávok a priniesli výber 25 príbehov z celého sveta. Po ňom vydala v češtine knihu pre kreatívne slečny, ktoré rady vystrihujú a nalepujú, aby si mohli vytvoriť rodinný album plný najkrajších spomienok. Nasledoval krásny príbeh s kopcom srandy o dievčati s bujnou fantáziou, pri ktorom nuda nehrozí malým ani veľkým. Nedávno sa spolu s Gabikou Futovou vydali do sveta tlačiarenských škriatkov a o tom, ako to tam vyzerá, sa dozviete čoskoro. Teda, ak do toho nezasiahne nejaký zabudnutý tlačiarenský škriatok.

Hups, Rups a Šups Anča z pomaranča Já a moje rodina
Hups, Rups a Šups
(s Gabikou Futovou, 2018)
Anča z pomaranča
(2017)
Já a moje rodina
(2016)
O Zlatom vajíčku Ako uloviť mamuta  
O zlatom vajíčku a iné rozprávky
(s Vierou Janusovou, 2015)
Ako uloviť mamuta
(2014)
 

Martin Hak - Hosť festivalu Prešov číta rád 2018

Martin HakProfesionálny rozprávač príbehov
(*1974, Brno)

Rozprávač je ako rybár v loďke. V mori príbehov hľadá také, ktoré nútia k zamysleniu. Naučí vás nahodiť udicu a uloviť príbeh, ktorý berie dych, otvára srdce a prináša zmenu. Z príbehov sa skladá náš život. Žijeme príbehy, myslíme v príbehoch, učíme sa s príbehmi, snívame ich, túžime po nich, hľadáme v nich svoje miesto, vidíme v nich druhých.

Vyučený nástrojár, bol najprv učiteľom výtvarnej na Základnej umeleckej škole a neskôr na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne vyštudoval dramatickú výchovu. Tú potom vyučoval na súkromnej škole v Brne, viedol školský divadelný súbor, realizoval výučbové programy o dramatickom umení pre základné i stredné školy a lektoroval kurzy pre pedagógov i manažérov v Akademickom centre osobnostného rozvoja na Masarykovej univerzite v Brne.

Profesionálnemu rozprávaniu živých príbehov sa venuje už 18 rokov. Inšpirovali ho k tomu zážitky s babičkou, ktorá jemu a jeho bratovi rozprávala príbehy pred spaním a neskôr zadanie počas vysokej školy pripraviť si autorské javiskové rozprávanie. Po niekoľkých rokoch definitívne opustil divadlo a podniká už len výlety do príbehov. Zaoberá sa hľadaním paralel medzi stavbou, prevedením i účinkom dramatického diela a vzdelávacím procesom, pričom zároveň objavuje pre seba i pre iných princípy a možnosti rozprávačského umenia.

V súčasnosti usporadúva vzdelávacie akcie a umelecké vystúpenia pre firmy, školy, knižnice, divadlá, vedcov a širokú verejnosť. Pracuje s rodičmi, učiteľmi, knihovníkmi, ale i s farármi či psychológmi. Pomáha im, aby sa vo svojej práci prostredníctvom rozprávania príbehov naučili budovať vzťahy na rôznych úrovniach. Všetky kurzy sú koncipované ako praktické, bez nutnosti umeleckého nadania či rétorických schopností. Začínajú vysvetlením základných pojmov, pokračujú fyzickými a mentálnymi cvičeniami k vlastnej skúsenosti so živým rozprávaním. Základným princípom kurzov je rešpekt a vzájomná podpora všetkých zúčastnených.

Príbeh je niečo, čomu rozumieme naprieč profesiami, veku a skúsenostiam, no je potrebné, aby si rozprávač uvedomil, akým jazykom bude hovoriť, kto mu sedí oproti a aké obrázky je schopný si predstaviť, pretože rozprávanie je vlastne zdieľanie obrazov. Živé rozprávanie dokáže premeniť príbeh na farebné, voňavé a zvučné obrazy, v ktorých sa poslucháč stáva divákom, prežíva, zabáva sa, poznáva, premýšľa a učí sa. Desať minút alebo dve hodiny. Záleží na tom komu, prečo a kde je rozprávaný.

Svoje aj cudzie príbehy, skutočné, vymyslené aj tie, čo sa ešte nestali rozpráva najradšej dospelým, rád sa plaví na lodi, díva sa do ohňa, obýva vnútorné svety, stavia a neustále prestavuje svoju citadelu, je syr a pije čaj.

Július Belan - Hosť festivalu Prešov číta rád 2018

Július BelanSpisovateľ
(*1987, Bratislava)

Písanie rozprávok beriem ako poslanie a verím, že aj prostredníctvom nich dokážem na detských tvárach vyčarovať úsmev, dačo užitočné im v príbehoch dať a samozrejme ich viesť k dobru a čítaniu.

Predstaviteľ najmladšej generácie autorov detskej literatúry začal písať hneď, ako sa to naučil, keď mal 7 rokov. Vymyslené príbehy si zapisoval najskôr do zošitov, neskôr už používal písací stroj. Medzitým absolvoval obchodnú akadémiu a po nej študoval na Právnickej fakulte. V súčasnosti pracuje v justícii a popritom stále píše.
Jeho sen stať sa spisovateľom sa naplnil v roku 2013, kedy debutoval knihou o štvorici nerozlučných kamarátov snehuliačikov a o rok napísal aj pokračovanie ich príbehov. Po úspechu snehuliakov si trúfol aj na náročnejšiu tému a predstavil príbeh o šikanovanom chlapcovi a jeho priateľstve so stromami. Výber námetu nebol náhodný, keďže autor sa aktívne podieľa nielen na kampaniach za ochranu našej planéty, či podporu detského čítania, ale angažuje sa i v kampani proti detskej šikane. A kým ďalšie dve knihy boli plné dobrodružstiev a vtipu zo sveta mladého nádejného futbalistu Carlosa, vo svojej ostatnej knihe opäť zmenil žáner. Mladým čitateľom ponúkol napínavý detektívny príbeh s premyslenou zápletkou a precízne vystavanou dejovou líniou, odohrávajúci sa vo svete ovocia a zeleniny. Rozmanitosť jeho kníh korešponduje s jeho zámerom podporiť čítanie u detí, rozvíjať ich fantáziu a zároveň hravým spôsobom priniesť aj potrebné poučenia do ich života.

Tajomný prípad agenta Bananyho Daj gól, Carlos! Prihraj, Carlos!
Tajomný prípad agenta Bananyho
(2017)
Daj gól, Carlos!
(2017)
Prihraj, Carlos!
(2016)
Kto si trúfne na Peťa? Kamaráti zo Snehuliakova 2 Kamaráti zo Snehuliakova

Kto si trúfne na Peťa?
(2016)

Kamaráti zo Snehuliakova 2
(2014)
Kamaráti zo Snehuliakova 1
(2013)

 

Tvorba pre deti

Katarína Nádaská - Hosť festivalu Prešov číta rád 2018

Katarína NádaskáEtnologička, historička, múzejníčka, religionistka, spisovateľka
(*1967, Bratislava)

Okrem trpezlivého štúdia v archívoch a knižniciach je práca v teréne pre mňa najúžasnejšia. Pokiaľ chcem mať hodnotné výsledky, musím sa pohybovať v teréne čo najdlhšie. Nie vždy sa to podarí, ale vždy je dôležitá úcta k ľuďom, s ktorými sa rozprávam.

Známa slovenská etnologička vyštudovala tento odbor spolu s históriou a religionistikou na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde po skončení štúdií ostala pôsobiť ako vedecko-výskumná pracovníčka a pritom prednášala na viacerých univerzitách: Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ale i Univerzite Karlovej v Prahe. V rámci svojej práce absolvovala viacero vedeckých stáží na európskych univerzitách, medziiným vo Viedni, Regensburgu či Krakove. V rokoch 2011 až 2013 pracovala ako kurátorka a literárna historička v Múzeu mesta Bratislava. Neskôr bola odbornou pracovníčkou v Divadelnom ústave a v súčasnosti pôsobí v samospráve ako archivárka. Venuje sa popularizácii vedy, zaoberá sa historickým poradenstvom pre oblasť masmédií a filmu.

Detailne ovláda históriu každodennosti, slovenskú ľudovú kultúru, všetky zvyky i tradície a vytrvalo sa venuje ich popularizácii. Jej odborný záber je široký, od náboženskej etnológie cez etnomedicínu, ľudovú mágiu, výročné zvyky, vizuálnu antropológiu, muzeológiu a kultúrne dedičstvo až po dejiny kresťanstva na území Slovenska, judaizmus a regionálne dejiny. Je autorkou 90 vedeckých štúdií, vyše 100 popularizačných článkov, viacerých monografií a spoluautorkou regionálnych monografií o obciach Buková, Kanianka, Dolná Súča, Rudina, Ružindol a série 12 etnologických filmových dokumentov z cyklu Osobnosti slovenskej etnológie. Participovala aj na výstavách Konopná nostalgia a Bratislava v premenách času 1993 – 2013.

V Choči je naisto čosi Rok v slovenskej ľudovej kuchyni Čerti, bosorky a iné strašidlá
 V Choči je naisto čosi
(spoluutor s Ján Michálek)
(2017)

Rok v slovenskej ľudovej kuchyni
Farby, chute a vône Slovenska
(2016)

Čerti, bosorky a iné strašidlá
(2015)
Čary a veštby Čím žila slovenská rodina Slovenský rok
Čary a veštby
Mágia v ľudovej kultúre Slovenska
(2014)
Čím žila slovenská rodina
Rodinné zvyky, slávnosti a tradície v
našej ľudovej kultúre
(2014)

Slovenský rok v ľudových zvykoch,
obradoch a sviatkoch
(2012)

Spoluautorstvo:

Mária Spoločníková – reštaurátorka, žena, Košičanka (2017)
Pútnický kostol svätej Alžbety v Košiciach (2014)
Súčasná alternatívna religiozita na Slovensku (2014)
Dejiny slovenskej etnológie v 20. storočí (2013)
Nová religiozita (2011)

Marta Fartelová - Hosť festivalu Prešov číta rád 2018

Marta FartelováSpisovateľka
(*1977, Šaľa)

Každou knihou sa snažím čitateľom dať kúsok zo seba - kus svojej duše, pocitov, názorov.

Po ukončení strednej školy začala pracovať v strojárenskej obchodnej spoločnosti, zaoberajúcej sa distribúciou ložísk a iných strojárskych komponentov. Popri zamestnaní diaľkovo študovala na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Svojej práci ostala verná dodnes a stará sa o zákaznícky servis pre odberateľské firmy, nielen v oblasti objednávok, ale i doplnkového servisu, technického poradenstva a školení. Racionálny, strohý a prísne exaktný technický svet v práci si kompenzuje doma fantazírovaním pri písaní románov. Práve prostredníctvom fabulovania príbehov našla spôsob ako prejaviť nahromadené emócie a nechať vyplávať na povrch svoj vnútorný svet. Emócie sú pre ňu najdôležitejšie. Detaily i príbeh sú síce podstatné, no hlavné je, aby kniha zamávala vnútrom človeka.
Prvý román napísala pred jedenástimi rokmi a presne toľko ich má na konte. Má rada rozmanitosť. Aj preto sú zápletky jej románov pestré. Píše pre radosť, ale i možnosť osloviť ľudí cez postavy svojich príbehov, aby sa zamysleli nad témami, aké prináša sám život. Neočakáva súhlas, či pochopenie, nechce im podsúvať svoj názor. Chce, aby si pri knihe oddýchli, no zároveň boli vtiahnutý do deja s námetom a možnosťou vytvoriť si vlastný názor.

Odíď z mojich snov Vôňa tvojej duše Anjel v pekle diabol v nebi
 Odíď z mojich snov
 (2017)
Vôňa tvojej duše
(2016)
Anjel v pekle, diabol
v nebi 
(2015)
Život na pôžičku Črepiny spomienok Trinásta komnata
Život na pôžičku
(2014) 
Črepiny spomienok
(2013)
Trinásta komnata
(2012)
Na koniec duhy Anjeli neplačú Kým uschnú tvoje slzy
Na koniec dúhy
(2011)
Anjeli neplačú
(2010)
Kým uschnú tvoje slzy
(2009)
Vo víre života Priveľa šťastia Chuť lesných jahôd
Vo víre života
(2008)
Priveľa šťastia
(2008)
Chuť lesných jahôd
(2007)

 
Prečítané leto

Prečítané leto - kalendár

Prešov číta rád

Prešov číta rád

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.