U nás lepšie, ako doma...

  

Šaliansky Maťko - výsledky oblastného kola

Šaliansky MaťkoABC Centrum voľného času v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Prešove a Knižnicou P. O. Hviezdoslava zorganizovalo 29.1.2019 súťaž v prednese povestí, oblastné kolo 26.ročníka Šalianskeho Maťka, ktorá sa konala v priestoroch knižnice Slniečko v Prešove .

Do tejto súťaže sa zapojilo 25 škôl okresu Prešov a spolu vo všetkých troch kategóriách v prednese slovenskej povesti súťažilo 40 žiakov.
Člen poroty Ing. Pavol Kleban a členky Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., PaedDr. Alena Pekárová, Alžbeta Poláčková, Mgr. Ľubica Liptáková, PaedDr.Radoslava Levická hodnotili prednes ako aj celkový umelecký dojem, aby na krajské kolo vybrali tých najlepších z najlepších.

Súťažilo sa v troch kategóriách a poradie víťazov bolo nasledovné :

1.kategória žiaci ( 2. – 3.ročníka ZŠ )

1. miesto Aneta Kočiščinová, Čsl.armády Prešov
2. miesto Patrik Marcin, EES Solivarská
3. miesto Laura Imrichová, Široké

2. kategória žiaci ( 4. – 5. ročníka ZŠ)

1.miesto René Repaský, Mirka Nešpora Prešov
2.miesto Jakub Roháček, Ev.ZŠ
3. miesto Ema Michelčíková, Kúpeľná

3.kategória žiaci ( 6. – 7. ročníka )

1.miesto Lýdia Kovaľová, GK2
2. miesto Hannah Ňachajová, Máj.námestie
3. miesto Lea Mušková, Ľubotice

ABC-Centrum voľného času a MO Matice Slovenskej Prešov udelilo vecné ceny súťažiacim na 1.-3. mieste, ostatné deti dostali diplomy.
Všetci súťažiaci preukázali vysokú umeleckú hodnotu prednesu povestí a výbornú pripravenosť.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a taktiež učiteľom, ktorí sa venujú žiakom v tejto oblasti.
Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať okres Prešov na krajskej súťaži, ktorá sa uskutoční 27.2.2019 na ZŠ Májové námestie Prešov.
docxPropozície ku krajskému kolu Šalianskeho Maťka.
Spracoval:
Mgr. Milan Kundľa
ABC-CVČ Prešov

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.