U nás lepšie, ako doma...

  

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2019 do 1. septembra 2019

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Šaliansky Maťko - výsledky oblastného kola

Šaliansky MaťkoABC Centrum voľného času v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Prešove a Knižnicou P. O. Hviezdoslava zorganizovalo 29.1.2019 súťaž v prednese povestí, oblastné kolo 26.ročníka Šalianskeho Maťka, ktorá sa konala v priestoroch knižnice Slniečko v Prešove .

Do tejto súťaže sa zapojilo 25 škôl okresu Prešov a spolu vo všetkých troch kategóriách v prednese slovenskej povesti súťažilo 40 žiakov.
Člen poroty Ing. Pavol Kleban a členky Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., PaedDr. Alena Pekárová, Alžbeta Poláčková, Mgr. Ľubica Liptáková, PaedDr.Radoslava Levická hodnotili prednes ako aj celkový umelecký dojem, aby na krajské kolo vybrali tých najlepších z najlepších.

Súťažilo sa v troch kategóriách a poradie víťazov bolo nasledovné :

1.kategória žiaci ( 2. – 3.ročníka ZŠ )

1. miesto Aneta Kočiščinová, Čsl.armády Prešov
2. miesto Patrik Marcin, EES Solivarská
3. miesto Laura Imrichová, Široké

2. kategória žiaci ( 4. – 5. ročníka ZŠ)

1.miesto René Repaský, Mirka Nešpora Prešov
2.miesto Jakub Roháček, Ev.ZŠ
3. miesto Ema Michelčíková, Kúpeľná

3.kategória žiaci ( 6. – 7. ročníka )

1.miesto Lýdia Kovaľová, GK2
2. miesto Hannah Ňachajová, Máj.námestie
3. miesto Lea Mušková, Ľubotice

ABC-Centrum voľného času a MO Matice Slovenskej Prešov udelilo vecné ceny súťažiacim na 1.-3. mieste, ostatné deti dostali diplomy.
Všetci súťažiaci preukázali vysokú umeleckú hodnotu prednesu povestí a výbornú pripravenosť.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a taktiež učiteľom, ktorí sa venujú žiakom v tejto oblasti.
Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať okres Prešov na krajskej súťaži, ktorá sa uskutoční 27.2.2019 na ZŠ Májové námestie Prešov.
docxPropozície ku krajskému kolu Šalianskeho Maťka.
Spracoval:
Mgr. Milan Kundľa
ABC-CVČ Prešov

Prečítané leto

Prečítané leto - kalendár

Prešov číta rád

Prešov číta rád

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.