Odborné oddelenia

Centrum regionálnych dokumentov

Oddelenie katalogizácie

Oddelenie metodiky

Oddelenie inojazyčnej literatúry