U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha roka PSK 2018

Kniha roka 2018

ČÍTAJ - HLASUJ - VYHRAJ
Info o súťaži

Kniha na tento týždeň

Mengeleho dievča

Odporúča Veronika Harčárová
(Centrálna požičovňa)

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2018 do 31. augusta 2018

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Oddelenie metodiky

04Pracovníčka:
Mgr. Anna Zboranová

Kontakt:
Adresa: Levočská 1, 08001 Prešov, 2. poschodie
Telefón: 7733009
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove plní funkciu metodického centra pre verejné knižnice okresov Prešov a Sabinov.

Od 1.4.2002 plní funkciu metodického aj koordinačného centra pre knižnice Prešovského samosprávneho kraja.

V rámci krajskej metodickej činnosti plní knižnica tieto úlohy:

 • je ústredím pre zabezpečovanie odbornej kontroly knižníc, dodržiavania a plnenia knižničných noriem, nových štandardov a pravidiel v knižničnej praxi
 • posilňuje postavenie a činnosť knižníc vo vzťahu k zriaďovateľom
 • podporuje kooperáciu a vzdelávanie knižníc a vzájomnú spoluprácu knižničných pracovníkov pri výmene skúsenosti
 • koordinuje rozpracovanie ústredne vydávaných dokumentov s aplikáciou na regionálne knižnice kraja
 • archivuje komplexnú dokumentáciu o knižniciach v kraji
 • organizuje porady riaditeľov, metodikov a bibliografov regionálnych knižníc
 • uskutočňuje účelové metodické návštevy do knižníc Prešovského samosprávneho kraja
 • systematický sleduje nové trendy rozvoja knihovníctva a pomoc pri ich zavádzaní do praxe
 • zabezpečuje poradenskú a konzultačnú činnosť
 • spracováva ročnú štatistiku za knižnice PSK
 • spracováva Vyhodnotenie činnosti knižníc PSK, hodnotiace a analytické správy

V rámci regionálnej metodickej činnosti plní knižnica tieto úlohy:

 • buduje dokumentáciu o stave a činnosti jednotlivých obecných knižníc okresov Prešov a Sabinov
 • zbiera, spracováva štatistické údaje o činnosti obecných knižníc
 • uskutočňuje metodické návštevy do knižníc metodicky usmerňovaných
 • organizuje porady, školenia a semináre pre knihovníkov mestských a obecných knižníc
 • poskytuje metodické konzultácie a inštruktáže
 • zaškoľuje začínajúcich knihovníkov
 • dohliada na dodržiavanie zákona o knižniciach a na plnenie knižničných noriem a štandardov

Dôležité informácie, pokyny, tlačivá adresáre nájdete v sekcii Pre knižnice.

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.