U nás lepšie, ako doma...

  

Pri knihe s...

Pri knihe s Darinou Petranskou

Pri knihe s Darinou PetranskouSrdečne vás pozývame na ďalšie stretnutie z cyklu Pri knihe s..., ktorý je zameraný na pravidelné mesačné besedy s autormi z Prešova a Prešovského regiónu.
Radi by sme prostredníctvom týchto stretnutí zviditeľnili literárnych tvorcov, ktorí žijú tu medzi nami a v našom okolí.

V septembri sa stretneme s pamiatkarkou a spisovateľkou

DARINOU PETRANSKOU

19. september 2018 o 16,30 hod.
Átrium, Centrálna požičovňa, Levočská 1

Vstup voľný.

DARINA PETRANSKÁ - profil

 

FPU logo bielenamodromZ verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako Hlavný partner projektu.

Darina Petranská

Darina PetranskáPamiatkarka a spisovateľka

"V živote je najdôležitejšie budovať vzťahy. Vyjsť zo svojej ulity a byť tu pre druhých."

Svoj profesijný, takmer štyridsaťročný život prežila skúmaním pamiatok. Často to boli boje s veternými mlynmi, ale každý pozitívny výsledok potešil. Považovala za správne prispieť svojou troškou k záchrane bohatého fondu kultúrnych pamiatok, ktorých tu na východe máme neúrekom. Život, aj ten pamiatkarsky, ju naučil prijímať i prehry, no zakaždým vstať z kolien a nevzdávať sa.
Do pamiatkarského sveta vstúpila v roku 1971 po skončení odboru Vzdelávanie a výchova dospelých v špecializácii výchova umením na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. V pamiatkovom ústave sa venovala sakrálnym stavbám a kaštieľom na Gemeri, v okresoch Bardejov, Humenné, Prešov i na Spiši. Neskôr sa začala koncentrovať na meštiansku architektúru a jej prioritou sa stala vtedajšia Mestská pamiatková rezervácia Prešov, kde pôsobila až do roku 2007. Popri zamestnaní a starostlivosti o rodinu s tromi malými synmi úspešne zvládla i postgraduálne štúdium v odbore architektúra so špecializáciou na dejiny architektúry a pamiatkovej starostlivosti na Českom vysokom učení technickom v Prahe.
Za roky neúnavnej práce spracovala výskumy meštianskych domov v Prešove, Sabinove, Bardejove a v Košiciach. Osobitne sa venovala Starej mestskej škole i Caraffovej väznici v Prešove, klasicistickému kaštieľu Pillerovcov v Ruských Pekľanoch či gotickej Kaplnke sv. Kunhuty vo Veľkom Šariši. Metodicky usmerňovala obnovu Bosákovho domu i historickej budovy Divadla Jonáša Záborského, pričom obe obnovy dostali cenu Europa nostra. Ani jej práca neostala nepovšimnutá. Za zásluhy pri zachovaní historických pamiatok a za profesionálny prístup pri prezentácii kultúrneho dedičstva získala v roku 2013 Cenu mesta Prešov a tohto roku Cenu Alžbety Güntherovej – Mayerovej, udeľovanú Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu.
Svet pamiatok neopustila ani po odchode na dôchodok, veď v meste pozná každý dom a budovu. A tak v rokoch 2007-2017 pravidelne každý mesiac sprevádzala záujemcov o históriu Prešova po jeho zákutiach i blízkom okolí na podujatí Objavovanie Prešova, ktoré bolo ocenené ako Najlepší produkt v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2015. Tieto prechádzky začali postupne dostávať aj knižnú podobu, a tak sa z nej stala i spisovateľka. Doposiaľ vyšli 4 diely a ďalšie budú nasledovať. Okrem toho pod jej autorským vedením vyšla kniha Prešovská Kalvária a spracovala aj publikáciu Sprievodca po Kostole sv. Mikuláša v Prešove – Veľa si náš kostol pamätá či brožúru Svätci na oltároch Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove. Odbornými textami participovala na viacerých knižných tituloch, ktoré vydal známy slovenský fotograf Dionýz Dugas. Publikovala množstvo odborných článkov v časopisoch a zborníkoch. Prednášala na seminároch, konferenciách, odborných i spoločenských podujatiach, viedla mnohých študentov pri diplomových prácach, spracovávala recenzné posudky. V súčasnosti sa venuje rodine a vnúčatám, no stále sprevádza a svojimi vedomosťami a radami pomáha mladšej generácii.

Tvorba
Objavovanie Prešova I. (2009)
Prešovská Kalvária (2010)
Svätci na oltároch Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove (2011)
Objavovanie Prešova II. (2013)
Veľa si náš kostol pamätá (2015)
Objavovanie Prešova III. (2015)
Objavovanie Prešova IV. (2017)

Objavovanie Prešova 1 Prešovská Kalvária Svätci na oltároch Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove
Veľa si náš kostol pamätá Objavovanie Prešova 2 Objavovanie Prešova 3

Dominika Würll

Dominika Würll*1991, Prešov
Spisovateľka

''Písanie je také oslobodzujúce, nič vás nelimituje a je len na vás, ako sa bude dej vyvíjať. Máte
pocit, že smiete všetko, lebo pri písaní vám prejde aj vražda, či nevera :).''

Predstaviteľka najmladšej spisovateľskej generácie sa napriek svojmu veku úspešne presadila
v žánri ženských románov. Pochádza z Prešova, mladosť prežila v Sabinove, kde absolvovala
Obchodnú akadémiu a v súčasnosti žije s manželom, dcérou a psom vo Vranove nad Topľou.
Popri práci v obchode so sortimentom pre deti do 3 rokov jej ostáva dosť času aj na písanie
a vlastnú tvorbu. S tou začala už ako sedemročná, kedy napísala svoju prvú rozprávku Prečo
hračky nerozprávajú a odvtedy píše neustále. Za všetkým bola jej schopnosť vymýšľať si a
bujná fantázia , ktorú potrebovala dostať von, veď ako sama vraví: Rada som tvorila život,
osudy a rôzne situácie, cítila som sa trošku ako Boh, lebo som mala kontrolu nad tým, čo sa
bude diať. S rovnakou vášňou, akú venuje písaniu sa oddáva aj čítaniu, ktoré považuje za
najlacnejší spôsob ako precestovať celý svet, či žiť viacej život naraz. Popri fantasy, ju baví
krimi i historické rodinné ságy. Aj preto chce, aby každá jej kniha bola vždy o niečom inom,
s dynamickým a nerozťahaným dejom.
Debutovala knihou Bezmocná o mladej Lenke, ktorá na lásku veľmi neverí a po skončení
školy chce odísť pracovať do zahraničia. No keď stretne Riša, život sa jej obráti naruby
a nielen preto, že sa naučí ľúbiť. Nasledoval príbeh Jedného dňa možno o žene, ktorá svoj
život nežije, ale prežíva s naoko ideálnym manželom, trpiacim skratmi ničiacimi jej
život. Keďže majú spolu syna, neostáva jej nič iné, iba ticho trpieť a hrať sa na
ukážkovú rodinu. Inšpiráciou pre jej ďalší román Recept na dieťa boli skutočné,
neraz trpko-smutné, udalosti o tom, ako to dopadne, keď sa silná túžba po dieťati
premení na posadnutosť plnú zúfalstva, frustrácie a obviňovanie seba i iných. Jej nateraz
ostatnou vydanou knihou je klasický príbeh o žene, ktorá má všetko - skvelého
manžela, zdravé deti, krásny život, no nemá lásku svojho života, a tak sú vlastne Traja do
tanga. Do tlače sa však už chystá jej ďalší román Nechcem sa viazať (s podtitulom) jedine k
posteli. Z jej iniciatívy vznikla v spolupráci s ďalšími autorkami v rokoch 2016 - 2018 aj séria
poviedkových kníh V zajatí vášne, V zajatí strachu a V zajatí hriechu, výťažok z ktorých bol
venovaný nadácii Kvapka nádeje a neziskovej organizácii Želaj si.

Tvorba:
Traja do tanga (2018)
Recept na dieťa (2017)
edného dňa možno (2016)
Bezmocná(2015)

Bezmocná Jedného dňa možno
Recept na dieťa Traja do tanga

Pri knihe s Vladimírom Semanom

Pri knihe s Vladimírom SemanomSrdečne vás pozývame na ďalšie stretnutie z cyklu Pri knihe s..., ktorý je zameraný na pravidelné mesačné besedy s autormi z Prešova a Prešovského regiónu.
Radi by sme prostredníctvom týchto stretnutí zviditeľnili literárnych tvorcov, ktorí žijú tu medzi nami a v našom okolí.

V júni sa stretneme s javiskovým majstrom a spisovateľom

VLADIMÍROM SEMANOM

20. jún 2018 o 16,30 hod.
Centrálna požičovňa (Modrý salónik), Levočská 1, Prízemie

Vstup voľný.

VLADIMÍR SEMAN - profil

 

FPU logo bielenamodromZ verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako Hlavný partner projektu.

Vladimír Seman

Vladimír Seman*1958, Ľutina
javiskový majster, spisovateľ

"Najprv som chcel veľa povedať všetkým, neskôr aspoň niečo niektorým, teraz je najväčším vzrušením písanie, menej prezentácia."

Rodák z Ľutiny vyštudoval Strednú umelecko-priemyselnú školu v Košiciach. Po jej ukončení a povinnej vojenčine začal pracovať v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, kde sa neskôr stal javiskovým majstrom a na tomto poste pôsobí už 35 rokov. K jeho záľubám patria dejiny o všeličom a nespútaný detský svet. A práve detskému čitateľovi je určený i jeho knižný debut Rozprávky môjho mesta. V 14 príbehoch inšpirovaných reálne existujúcimi miestami, či len detailmi v našom meste, ich vtiahne do deja tak pútavo, až ich napokon nepovažujú za vymyslené, ale skutočné. Je to vďaka tomu, že Vladimír Seman má nielen dar všímať si veci okolo seba otvorenými očami, ale vo svojej bohatej fantázii vie objaviť aj uveriteľné možnosti ako, kedy a prečo sa orol, 6 komínov, obrí ohryzok z jablka, krčah, obraz či obojživelníky ocitli na streche, či priečelí domu, bráne, v záhrade alebo vo fontáne, a predovšetkým akých udalostí boli nemými svedkami. Dáva odpoveď aj na otázky odkiaľ sa vzal názov nášho mesta či rieky, ktorá ním preteká. Jednotlivé historky spája kronikársky štýl, ktorý im pridáva na vierohodnosti. Tajomnosť, hravosť, ľahkosť a vtip ešte zvyšujú ich príťažlivosť a podnecujú zvedavosť i záujem spoznať históriu Prešova vo všetkých jej krásach a rozmanitostiach.

Po rozprávkach pre deti sa rozhodol zaznamenať aj realitu a pre budúce generácie zanechať podrobný popis udalostí počas jednej z najťažších etáp existencie DJZ. V knihe Listy z divadla, poznámky z divadla zmapoval prešovské divadlo v rokoch 1996-2001, teda v čase, kedy bolo divadlo zlúčené s košickým divadlom a reálne mu hrozil zánik, no napokon sa znovu osamostatnilo a zároveň sa obnovili priestory historickej budovy divadla. Kniha je i akousi kronikou divadelných predstavení a osôb, ktoré v tých rokoch v divadle pôsobili i tých, ktorí sa k situácii v divadle verejne vyjadrovali a samozrejme aj listov, ktoré písal samotný autor do novín, časopisov, divadlám či poslancom a ministrom ako predseda miestneho Závodného výboru Zväzu divadelných odborov.
Magický svet divadelného javiska, hľadiska i zákulisia ho inšpirovali aj k napísaniu Divadelných rozprávok, kde opäť jemu vlastným spôsobom oživuje jednotlivé súčasti divadla ako opona, sedadlá, rekvizity, trón, či parochne a nechá čitateľa spoznať ich vlastný príbeh a vnímať svet ich pohľadom.
Knižne vydal aj Malý slovník slovensko – závadský, mapujúci nárečie rusínskej obce na Spiši a mikropríbehy obyvateľov nemenovanej dediny zachytil v knihe - diári Stručné dejiny našej dediny, kde nás postupne dom po dome zoznamuje s dedinským koloritom a jeho postavičkami, s ich radosťami i trápeniami, dobrými i zlými vlastnosťami, múdrych i nemúdrych, prosto takými, aké môžeme nájsť takmer v každej dedine.
Okrem písania sa intenzívne venuje aj fotografovaniu a v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava už usporiadal dve výstavy: (Ne)všedný Prešov, kde prezentoval mesto v nezvyčajných, no mimoriadne príťažlivých záberoch a (Ne)obyčajná záhrada, kde predstavil pôvabný mikrosvet fauny a flóry z vlastnej záhrady.

Tvorba pre deti
Rozprávky z divadla (2018)
Rozprávky môjho mesta (2007)

Iná tvorba
Malý slovník slovensko – závadský (2017)
Stručné dejiny našej dediny (2009, 2017)
Listy z divadla, poznámky z divadla (2015)

Rozprávky môjho mesta Rozprávky z divadla Stručné dejiny našej dediny
Listy z divadla, poznámky z divadla Malý slovník slovensko - závadský  
     

Prešov číta rád

Prešov číta rád

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.