U nás lepšie, ako doma...

  

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2019 do 1. septembra 2019

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Pri knihe s...

Ľudovít Petraško

Ľudovít Petraško*1949, Prešov
Spisovateľ, germanista, prekladateľ

Literatúra sa nerodí vo vzduchoprázdne, utvárajú ju okolnosti, čas i miesto. Zvyčajne si ani veľmi neuvedomujeme, že práve naše mesto jej poskytlo nemálo podnetov a naďalej pre ňu vytvára živnú pôdu.

Rodák z Prešova, presnejšie zo Šarišských Lúk, sa po ukončení gymnázia rozhodol študovať nemecký i slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a počas záverečných ročníkov absolvoval študijný pobyt na univerzite v Rostocku. Hoci je jeho pracovná kariéra pestrá, vždy nejakým spôsobom súvisela s knihami. Začínal ako múzejník v Literárnom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, neskôr bol redaktorom Východoslovenského vydavateľstva v Košiciach, potom pár rokov na voľnej nohe a následne knihovníkom Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Napokon zakotvil na univerzite v Prešove, kde od roku 1990 učí nemeckú literatúru.
Aj jeho autorský záber je pomerne široký od novely, cez povesti, drámu až k literatúre faktu, prekladom a literárnovedným prácam. Debutoval novelou V tomto meste v tejto chvíli, ktorá sa stala námetom aj pre rovnomenný televízny film a potom zostavil beletristický zborník V krajine a pripravil Súpis kníh z pozostalosti PhDr. Jozefa Repčáka. Nasledovala kniha poviedok Náhodní okoloidúci a viaceré preklady z nemčiny. Po dlhšej pauze vydal román Lanské snehy, kde na rozhraní fikcie a reality zachytil formou dobovej rodinnej kroniky spomienok Karola Manika, rodáka z horného Šariša, dôležité dejinné udalosti minulého storočia a ich odraz v miestnych prešovských pomeroch. Znalosti z miestnej histórie zužitkoval aj pri realizácii dokumentárneho filmu Stalinove sviečky nad Prešovom, ktorý mapuje bombardovania Prešova počas 2. svetovej vojny a túto tematiku neskôr spracoval aj literárne vo faktografickej knihe A svetlo bolo ako vo dne. Najnovším príspevkom k prešovským dejinám je jeho publikácia Zmarené nádeje. 21. August 1968 v Prešove. K záslužným počinom patrí aj zostavenie literárnej čítanky o Prešove Hlasy mesta.
Venuje sa aj tvorbe pre deti a mládež, pre ktoré napísal knihu povestí Strážca jazera a edične pripravil výbery z povestí Márie Kočanovej S Perúnom na štíte a Mojmírov syn. Okrem početných odborných prác, literárnych a publicistických článkov do viacerých súčasných periodík (Romboid, Revue svetovej literatúry, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Javisko, Historická revue, Pamäť národa ai.) prekladov z nemčiny i angličtiny, je aj autorom viacerých rozhlasových hier a adaptácií divadelných hier pre rozhlas.

V tomto meste v tejto chvíli Náhodní okolidúci Lanské snehy
Blízki vzdialení Strážca jazera A svetlo bolo ako vo dne

TVORBA

Próza
Stalinove sviečky nad Prešovom (2011 – film)
Lanské snehy (2009)
Náhodní okoloidúci (1987)
V tomto meste v tejto chvíli (1979, 1982 – televízny film)

Pre deti a mládež
Strážca jazera (2014, v poľštine 2015)

Editorská činnosť
Mojmírov syn (2016, z pozostalosti Márie Kočanovej)
S Perúnom na štíte (2014, z pozostalosti Márie Kočanovej)
V krajine (1981)
K svetlu (1979, z pozostalosti P. O. Hviezdoslava)

Literatúra faktu
Zmarené nádeje. 21. August 1968 v Prešove (2018)
A svetlo bolo ako vo dne : v Prešove na konci vojny (2016)
Hlasy mesta. Literárna čítanka o Prešove. (2015)

Literárna veda
Typologická škála umelej rozprávky v nemeckej romantike (2018)
Cez jazyk k skutočnosti : vybrané recenzie nemeckej literatúry (2017)
Blízki vzdialení : slovensko-nemecké (nielen) literárne vzťahy (2013)
Súpis kníh z pozostalosti PhDr. Jozefa Repčáka (1986)

Preklady
Výstrel z kazateľnice (2017, 4 kriminálne novely z nemeckej klasiky)
Mŕtvy hosť (2011, 13 tajomných príbehov z nemeckej klasiky)
Polygamné pohlavie (2011, Esther Vilar)
Muž v zajatí žien (2008, Esther Vilar)
Kam aj kráľ chodí pešo (2006, Daniel Furrer)
Moje sny (2002, Magdaléna Lipscherová)
Zlato v Červených horách (1993, Konsalik)
Arnold Schwarzenegger – cesta k úspechu (1992, Burt N. Silva)
Kráľovná Jahôdka (1987, Friedrich Reinhold Kreuzwald)
Synovia Veľkej Medvedice 1.-6. (1986-1989 Lieselotte Welskopfová-Henrichová)
Knud Rasmussen (1981, Lieselotte Düngel-Gillesová)
Zlatý srnec (1980, Ludwig Bechstein)

Prečítané leto

Prečítané leto - kalendár

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.