Pri knihe s...

Pri knihe s Petrom Karpinským

Pri knihe s Petrom KarpinskýmSrdečne vás pozývame na ďalšie stretnutie z cyklu Pri knihe s..., ktorý je zameraný na pravidelné besedy s autormi z Prešova a Prešovského regiónu.
Radi by sme prostredníctvom týchto stretnutí zviditeľnili literárnych tvorcov, ktorí žijú tu medzi nami a v našom okolí.

V októbri sa stretneme so spisovateľom a jazykovedcom

PETROM KARPINSKÝM

10. október 2018 o 16,30 hod.
Centrálna požičovňa, Levočská 1

Vstup voľný.

PETER KARPINSKÝ - profil


Fond na podporu umeniaZ verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako Hlavný partner projektu.