U nás lepšie, ako doma...

  

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2019 do 1. septembra 2019

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Pri knihe s...

Darina Petranská

Darina PetranskáPamiatkarka a spisovateľka

"V živote je najdôležitejšie budovať vzťahy. Vyjsť zo svojej ulity a byť tu pre druhých."

Svoj profesijný, takmer štyridsaťročný život prežila skúmaním pamiatok. Často to boli boje s veternými mlynmi, ale každý pozitívny výsledok potešil. Považovala za správne prispieť svojou troškou k záchrane bohatého fondu kultúrnych pamiatok, ktorých tu na východe máme neúrekom. Život, aj ten pamiatkarsky, ju naučil prijímať i prehry, no zakaždým vstať z kolien a nevzdávať sa.
Do pamiatkarského sveta vstúpila v roku 1971 po skončení odboru Vzdelávanie a výchova dospelých v špecializácii výchova umením na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. V pamiatkovom ústave sa venovala sakrálnym stavbám a kaštieľom na Gemeri, v okresoch Bardejov, Humenné, Prešov i na Spiši. Neskôr sa začala koncentrovať na meštiansku architektúru a jej prioritou sa stala vtedajšia Mestská pamiatková rezervácia Prešov, kde pôsobila až do roku 2007. Popri zamestnaní a starostlivosti o rodinu s tromi malými synmi úspešne zvládla i postgraduálne štúdium v odbore architektúra so špecializáciou na dejiny architektúry a pamiatkovej starostlivosti na Českom vysokom učení technickom v Prahe.
Za roky neúnavnej práce spracovala výskumy meštianskych domov v Prešove, Sabinove, Bardejove a v Košiciach. Osobitne sa venovala Starej mestskej škole i Caraffovej väznici v Prešove, klasicistickému kaštieľu Pillerovcov v Ruských Pekľanoch či gotickej Kaplnke sv. Kunhuty vo Veľkom Šariši. Metodicky usmerňovala obnovu Bosákovho domu i historickej budovy Divadla Jonáša Záborského, pričom obe obnovy dostali cenu Europa nostra. Ani jej práca neostala nepovšimnutá. Za zásluhy pri zachovaní historických pamiatok a za profesionálny prístup pri prezentácii kultúrneho dedičstva získala v roku 2013 Cenu mesta Prešov a tohto roku Cenu Alžbety Güntherovej – Mayerovej, udeľovanú Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu.
Svet pamiatok neopustila ani po odchode na dôchodok, veď v meste pozná každý dom a budovu. A tak v rokoch 2007-2017 pravidelne každý mesiac sprevádzala záujemcov o históriu Prešova po jeho zákutiach i blízkom okolí na podujatí Objavovanie Prešova, ktoré bolo ocenené ako Najlepší produkt v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2015. Tieto prechádzky začali postupne dostávať aj knižnú podobu, a tak sa z nej stala i spisovateľka. Doposiaľ vyšli 4 diely a ďalšie budú nasledovať. Okrem toho pod jej autorským vedením vyšla kniha Prešovská Kalvária a spracovala aj publikáciu Sprievodca po Kostole sv. Mikuláša v Prešove – Veľa si náš kostol pamätá či brožúru Svätci na oltároch Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove. Odbornými textami participovala na viacerých knižných tituloch, ktoré vydal známy slovenský fotograf Dionýz Dugas. Publikovala množstvo odborných článkov v časopisoch a zborníkoch. Prednášala na seminároch, konferenciách, odborných i spoločenských podujatiach, viedla mnohých študentov pri diplomových prácach, spracovávala recenzné posudky. V súčasnosti sa venuje rodine a vnúčatám, no stále sprevádza a svojimi vedomosťami a radami pomáha mladšej generácii.

Tvorba
Objavovanie Prešova I. (2009)
Prešovská Kalvária (2010)
Svätci na oltároch Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove (2011)
Objavovanie Prešova II. (2013)
Veľa si náš kostol pamätá (2015)
Objavovanie Prešova III. (2015)
Objavovanie Prešova IV. (2017)

Objavovanie Prešova 1 Prešovská Kalvária Svätci na oltároch Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove
Veľa si náš kostol pamätá Objavovanie Prešova 2 Objavovanie Prešova 3

Prečítané leto

Prečítané leto - kalendár

Prešov číta rád

Prešov číta rád

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.