U nás lepšie, ako doma...

  

Pri knihe s...

Darina Petranská

Darina PetranskáPamiatkarka a spisovateľka

"V živote je najdôležitejšie budovať vzťahy. Vyjsť zo svojej ulity a byť tu pre druhých."

Svoj profesijný, takmer štyridsaťročný život prežila skúmaním pamiatok. Často to boli boje s veternými mlynmi, ale každý pozitívny výsledok potešil. Považovala za správne prispieť svojou troškou k záchrane bohatého fondu kultúrnych pamiatok, ktorých tu na východe máme neúrekom. Život, aj ten pamiatkarsky, ju naučil prijímať i prehry, no zakaždým vstať z kolien a nevzdávať sa.
Do pamiatkarského sveta vstúpila v roku 1971 po skončení odboru Vzdelávanie a výchova dospelých v špecializácii výchova umením na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. V pamiatkovom ústave sa venovala sakrálnym stavbám a kaštieľom na Gemeri, v okresoch Bardejov, Humenné, Prešov i na Spiši. Neskôr sa začala koncentrovať na meštiansku architektúru a jej prioritou sa stala vtedajšia Mestská pamiatková rezervácia Prešov, kde pôsobila až do roku 2007. Popri zamestnaní a starostlivosti o rodinu s tromi malými synmi úspešne zvládla i postgraduálne štúdium v odbore architektúra so špecializáciou na dejiny architektúry a pamiatkovej starostlivosti na Českom vysokom učení technickom v Prahe.
Za roky neúnavnej práce spracovala výskumy meštianskych domov v Prešove, Sabinove, Bardejove a v Košiciach. Osobitne sa venovala Starej mestskej škole i Caraffovej väznici v Prešove, klasicistickému kaštieľu Pillerovcov v Ruských Pekľanoch či gotickej Kaplnke sv. Kunhuty vo Veľkom Šariši. Metodicky usmerňovala obnovu Bosákovho domu i historickej budovy Divadla Jonáša Záborského, pričom obe obnovy dostali cenu Europa nostra. Ani jej práca neostala nepovšimnutá. Za zásluhy pri zachovaní historických pamiatok a za profesionálny prístup pri prezentácii kultúrneho dedičstva získala v roku 2013 Cenu mesta Prešov a tohto roku Cenu Alžbety Güntherovej – Mayerovej, udeľovanú Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu.
Svet pamiatok neopustila ani po odchode na dôchodok, veď v meste pozná každý dom a budovu. A tak v rokoch 2007-2017 pravidelne každý mesiac sprevádzala záujemcov o históriu Prešova po jeho zákutiach i blízkom okolí na podujatí Objavovanie Prešova, ktoré bolo ocenené ako Najlepší produkt v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2015. Tieto prechádzky začali postupne dostávať aj knižnú podobu, a tak sa z nej stala i spisovateľka. Doposiaľ vyšli 4 diely a ďalšie budú nasledovať. Okrem toho pod jej autorským vedením vyšla kniha Prešovská Kalvária a spracovala aj publikáciu Sprievodca po Kostole sv. Mikuláša v Prešove – Veľa si náš kostol pamätá či brožúru Svätci na oltároch Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove. Odbornými textami participovala na viacerých knižných tituloch, ktoré vydal známy slovenský fotograf Dionýz Dugas. Publikovala množstvo odborných článkov v časopisoch a zborníkoch. Prednášala na seminároch, konferenciách, odborných i spoločenských podujatiach, viedla mnohých študentov pri diplomových prácach, spracovávala recenzné posudky. V súčasnosti sa venuje rodine a vnúčatám, no stále sprevádza a svojimi vedomosťami a radami pomáha mladšej generácii.

Tvorba
Objavovanie Prešova I. (2009)
Prešovská Kalvária (2010)
Svätci na oltároch Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove (2011)
Objavovanie Prešova II. (2013)
Veľa si náš kostol pamätá (2015)
Objavovanie Prešova III. (2015)
Objavovanie Prešova IV. (2017)

Objavovanie Prešova 1 Prešovská Kalvária Svätci na oltároch Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove
Veľa si náš kostol pamätá Objavovanie Prešova 2 Objavovanie Prešova 3

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.