U nás lepšie, ako doma...

  

LETNÝ VÝPOŽIČNÝ ČAS

Upozorňujeme ctených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas letných prázdnin. 

Letný výpožičný čas je platný od 1. júla 2019 do 1. septembra 2019

Centrálna požičovňa (Levočská 1)
Čitáreň
(Hlavná 139)
Oddelenie inojazyčnej literatúry 
(Hlavná 139)
Centrum regionálnych dokumentov
(Hlavná 139)
Slniečko
(Hlavná 16)
Pobočka Sekčov
(Exnárova 5)
Pobočka Šváby
(Švábska 27)
Pobočka Sídlisko 3 - Centrum
(Prostějovská 35)
Pobočka Sídlisko 2 - Centrál
(Čsl. armády 29)

Na vrátenie kníh v čase, keď bude knižnica zatvorená, ponúkame možnosť vrátiť knihy do Biblioboxu, ktorý sa nachádza pred budovou knižnice na Hlavnej 139 (Stará mestská škola). Knihy budú z čitateľského konta odpísané nasledujúci pracovný deň.

 

Pri knihe s...

Tomáš Majerník

Tomáš Majerník*1942
Učiteľ, spisovateľ

Dušičky

Každý z nás tuší
zachvenie v duši
keď svetlo v zraku zhustne

Nie sme tu navždy
raz veru každý
na Tvojej hrudi usne

Rodák z Terne pri Prešove mal už v mladosti blízko k estetike, a tak jeho kroky smerovali na Strednú priemyselnú školu odevnú do Trenčína. Po jej skočení nastúpil ako učiteľ odborných predmetov na Odbornom učilišti pri Odevných závodoch kapitána Nálepku v Prešove. Túžba spoznávať ho viedla k ďalšiemu vzdelaniu. Vyštudoval slovenský jazyk a dejepis na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Nasledovalo postgraduálne štúdium pre výchovných poradcov. Znalosti neprestal získavať ani v zrelom veku. Po zmene režimu a uvoľnení politicko-spoločenských pomerov absolvoval náboženskú a etickú výchovu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.
Ako regionálny nadšenec v kultúrnej oblasti, je častým hosťom na rôznych podujatiach, o ktorých informuje v miestnej tlači. Doposiaľ uverejnil mnoho článkov prevažne v Prešovskom Večerníku, Veľkošarišane, Korzári ale i Slove, Slovenských národných novinách či v ternianskom časopise Ohlasy, kde je členom redakčnej rady. Pri príležitosti výročia obce Terňa napísal útlu knihu Jubilujúca Terňa a podieľal sa i na publikácii 90 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Terni. Jeho umeleckou doménou je poézia a doposiaľ vydal dve básnické zbierky. Úspešne sa zúčastnil viacerých literárnych súťaží. Publicistike i básnickej tvorbe sa aktívne venuje dodnes.

Poézia:
Správne tušenie (2003, 2008, 2010)
Pôjdeme k prameňom (2008)

Literatúra faktu:
Jubilujúca Terňa (1994)
90 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Terni (spoluautorstvo, 2013)

Prečítané leto

Prečítané leto - kalendár

Prešov číta rád

Prešov číta rád

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.