U nás lepšie, ako doma...

  

Pri knihe s...

Tomáš Majerník

Tomáš Majerník*1942
Učiteľ, spisovateľ

Dušičky

Každý z nás tuší
zachvenie v duši
keď svetlo v zraku zhustne

Nie sme tu navždy
raz veru každý
na Tvojej hrudi usne

Rodák z Terne pri Prešove mal už v mladosti blízko k estetike, a tak jeho kroky smerovali na Strednú priemyselnú školu odevnú do Trenčína. Po jej skočení nastúpil ako učiteľ odborných predmetov na Odbornom učilišti pri Odevných závodoch kapitána Nálepku v Prešove. Túžba spoznávať ho viedla k ďalšiemu vzdelaniu. Vyštudoval slovenský jazyk a dejepis na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Nasledovalo postgraduálne štúdium pre výchovných poradcov. Znalosti neprestal získavať ani v zrelom veku. Po zmene režimu a uvoľnení politicko-spoločenských pomerov absolvoval náboženskú a etickú výchovu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.
Ako regionálny nadšenec v kultúrnej oblasti, je častým hosťom na rôznych podujatiach, o ktorých informuje v miestnej tlači. Doposiaľ uverejnil mnoho článkov prevažne v Prešovskom Večerníku, Veľkošarišane, Korzári ale i Slove, Slovenských národných novinách či v ternianskom časopise Ohlasy, kde je členom redakčnej rady. Pri príležitosti výročia obce Terňa napísal útlu knihu Jubilujúca Terňa a podieľal sa i na publikácii 90 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Terni. Jeho umeleckou doménou je poézia a doposiaľ vydal dve básnické zbierky. Úspešne sa zúčastnil viacerých literárnych súťaží. Publicistike i básnickej tvorbe sa aktívne venuje dodnes.

Poézia:
Správne tušenie (2003, 2008, 2010)
Pôjdeme k prameňom (2008)

Literatúra faktu:
Jubilujúca Terňa (1994)
90 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Terni (spoluautorstvo, 2013)

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.