U nás lepšie, ako doma...

  

Pri knihe s...

Erika Matonoková

Erika Matonoková*1940
Pochádza z Prešova, kde vyštudovala Pedagogickú fakultu UPJŠ a štúdium si neskôr rozšírila na Univerzite Komenského v Bratislave. Dlhé roky bola učiteľkou a neskôr i riaditeľkou na školách v okrese Stará Ľubovňa (Plavnica, Hraničné, Litmanová). Po návrate do rodného mesta pôsobila ako psychopédka v psychologickej poradni v Prešove i Sabinove. Uverejňovala odborné články o poruchách učenia a čítania, najmä o dyslexii, ktoré boli uverejnené v časopisoch Komenský, Rodina a škola, Efeta, Učiteľské noviny. Je spoluautorkou videonahrávky „Hravé čítanie" na nácvik čítania a odstránenie porúch čítania slúžiacej ako učebná pomôcka pre deti ZŠ. Venovala sa aj nadpriemerne nadaným deťom s literárnymi sklonmi, ktoré potom so svojimi literárnymi prácami uspeli na celoslovenských i medzinárodných súťažiach.
Aj sama sa pustila do tvorby a v roku 1996 debutovala knihou Povesti z Osturne. Svet prírodných javov, tvrdého života i magických bytostí priblížila aj v ďalších knihách: Lačnovské povesti, Osturňa v povestiach a Ukradnuté zvony. Za hranice sci-fi zašla v Tajomnom jazere a Nebol to sen... Pre najmenších napísala knihy Doktor Mrumko od jazera, Zlá Vesna a iné rozprávky a Osturnianske rozprávky či Princeznú Magnóliu a je spoluatorkou kníh Motýlie rozprávky, Jašteričie jazierko a Tajomstvo hradovej hory. Jej najnovšia kniha Keď mám teba, mám všetko je zbierkou poviedok pre dospelých. Spolupracuje s viacerými redakciami novín a časopisov a so slovenským rozhlasom. vytvorila množstvo rozprávok pre deti predškolského veku, ktoré odvysielalo rádio Devín. V rádiu Regina získala ocenenie Strieborný Bakalár za rok 1999.

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.