Oznámenie o úprave výpožičného času 27.- 28.5.2019

upozornenieVážení používatelia, z dôvodu účasti knihovníkov Prešovského samosprávneho kraja na vzdelávacom seminári bude Knižnica P.O.H. v dňoch 27. - 28. 5. 2019 poskytovať služby takto:

OTVORENÁ 27. 5. 2019 (pondelok)
- Centrálna požičovňa, Levočská 1
- Oddelenie inojazyčnej literatúry, Hlavná 139
- Čitáreň , Hlavná 139

OTVORENÁ 28. 5. 2019 (utorok)
- Centrálna požičovňa, Levočská 1
- pobočka sídlisko 2 – Centrál, Čsl. armády 29
- Oddelenie inojazyčnej literatúry, Hlavná 139
- Čitáreň , Hlavná 139

ZATVORENÁ 27. 5. 2019 (pondelok)
- detská knižnica Slniečko, Hlavná 16
- pobočka sídlisko 3 – Centrum, Prostějovská 35
- pobočka sídlisko 2 – Centrál, Čsl. armády 29
- pobočka sídlisko Sekčov, Exnárova 5
- pobočka sídlisko Šváby, Švábska 27
- oddelenie CRD, Hlavná 139

ZATVORENÁ 28. 5. 2019 (utorok)

- detská knižnica Slniečko, Hlavná 16
- pobočka sídlisko 3 – Centrum, Prostějovská 35
- pobočka sídlisko Sekčov, Exnárova 5
- pobočka sídlisko Šváby, Švábska 27
- oddelenie CRD, Hlavná 139

Knihy môžete vrátiť do Biblioboxu (pred budovou knižnice na Hlavnej 139)