GALE Virtual Reference Library: Art

umenovedne zameraná kolekcia elektronických referenčných kníh od renomovaných vydavateľstiev obsahuje vyše 150 zväzkov kníh v elektronickej podobe

GALE Virtual Reference Library: Art

Popis  Informácie z plnotextových referenčných prác od renomovaných vydavateľstiev, 80 zväzkov neperiodických publikácií z oblasti umenia, kultúry, biografie, histórie a multikultúrnych štúdií. 
Zameranie  vedy o umení 
Typ   plnotextový 
Jazyk  anglický 
Pomôcky  Manuál na využitie databázy  
Vydavateľ GALE – CENGAGE Learning

Databáza je dostupná v rámci realizácie projektu NISPEZ.