GALE InfoTrac Custom Journals

multiodborová plnotextová databáza

GALE InfoTrac Custom Journals

Popis  Databáza 50-tich časopisov, ktoré si inštitúcia navolí podľa svojho profilu, študijných odborov a výskumných aktivít z ponuky viac ako 25 000 titulov z celého sveta. 
Zameranie  spoločenské vedy, humanitné vedy, ekonómia, biológia, geografia, geológia, chémia, matematika, informačné technológie, životné prostredie, vzdelávanie 
Typ  plnotextový 
Jazyk  prevažne anglický 
Producent Gale, a Cengage Company

Financuje Slovenská národná knižnica ako národnú licenciu.