GALE General OneFile

Multiodborová plnotextová databáza

GALE General OneFile

Popis  Najväčšia všeobecná databáza určená predovšetkým verejným knižniciam. Obsahuje viac ako 14 500 titulov periodík (40 % z nich nenájdete v inej databáze) a viac ako 9 000 plnotextových titulov recenzovaných časopisov a denníkov z celého sveta (prevažne bez časového embarga). 
Zameranie  spoločenské vedy, humanitné vedy, medicína, ekonómia, architektúra, biológia, biochémia; energetika, fyzika, geografia, geológia, chémia, matematika, informačné technológie, poľnohospodárstvo, životné prostredie, vzdelávanie 
Typ  čiastočne plnotextový 
Jazyk  prevažne anglický 
Producent Gale, a Cengage Company

Financuje Slovenská národná knižnica ako národnú licenciu.