GALE Academic OneFile

Multiodborová plnotextová databáza vedeckých časopisov

GALE Academic OneFile

Popis Databáza ponúka prístup k viac ako 17 000 titulom vedeckých časopisov (z ktorých je len 11 % s časovým embargom max. 98 dní), významným svetovým denníkom, ako aj videám z BBC Worldwide Learning a tisíckam podcastov a prepisov z NPR (National Public Radio) a CNN.
Zameranie humanitné vedy, literatúra, dráma, lingvistika, politické vedy, právo, médiá, história, psychológia, ekonomika, medicína, ekonómia, architektúra, biológia, biochémia, energetika, fyzika, geografia, chémia, matematika, informačné technológie, životné prostredie 
Typ  čiastočne plnotextový 
Jazyk  prevažne anglický 
Producent Gale, a Cengage Company 

Financuje Slovenská národná knižnica ako národnú licenciu.