Elektronické informačné zdroje

GALE Academic OneFile
multiodborová plnotextová databáza vedeckých časopisov

GALE General OneFile
multiodborová plnotextová databáza

GALE InfoTrac Custom Journals
multiodborová plnotextová databáza

GALE Virtual Reference Library: Art
umenovedne zameraná kolekcia elektronických referenčných kníh od renomovaných vydavateľstiev obsahuje vyše 150 zväzkov kníh v elektronickej podobe