Fotosúťaž Hráme spolu v manželstve

Fotosúťaž Hráme spolu v manželstveOZ Naruby v spolupráci s PSK vyhlasujú fotografickú súťaž

Hráme spolu v manželstve

Vaše autorské fotografie môžete zasielať v čase trvania súťaže pomocou registračného formulára

Z nich naša porota vyberie víťazov. Ocenených bude prvých 10 miest. Prvých 20 fotografií bude uvedených a vystavených na vernisáži v Krajskom múzeu v Prešove a následne budú súčasťou putovnej výstavy po viacerých inštitúciách na území Prešovského samosprávneho kraja.

Porotcami súťaže budú:
členovia fotoklubu PAF 5,6 Prešov

Podmienky:
* Fotosúťaže sa môže zúčastniť každý, kto dosiahol vek 18 rokov a býva na území Prešovského samosprávneho kraja.
* Jeden manželský pár môže prispieť do súťaže iba jednou autorskou fotografiou.

* Je potrebné, aby dlhšia strana fotografie mala veľkosť aspoň 3000px 
* Fotky s potrebnými údajmi môžete nahrať cez registračný formulár do 31. januára 2019
* Súťažiaci nahraním svojej fotografie súhlasia s pravidlami súťaže a spracovaním osobných údajov

Ceny:

pobyt na jednu noc pre dve osoby v hoteli Zelená Lagúna na Domaši s raňajkami
digitálna maľba – charakterové postavičky podľa foto (viď ukážky)
wellness pobyt pre manželov v relaxačnom centre Kryštál
vstupenky pre dve osoby na ľubovoľné predstavenie do konca júna 2019 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove
vstupenky pre dve osoby na ľubovoľné predstavenie do konca júna 2019 v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove
knihy s tematikou manželstva a s tematikou fotografií mesta Prešov
vstupenky do vybraných, múzeí, knižníc a galérií v pôsobnosti PSK
a iné
(ceny stále aktualizujeme)

Viac informácií na http://www.ntmpo.sk/fotosutaz/