Poďakovanie firme Biano

Police na knihy - darSrdečne ďakujeme firme Biano za dar knižnej police do Inojazyčného centra našej knižnice.

www.biano.sk