Deň Prešovského samosprávneho kraja 2018

Deň Prešovského samosprávneho krajaSrdečne Vás pozývame na Deň Prešovského samosprávneho kraja

23. október 2018 od 10,00 - 17,00 hod.
Úrad PSK, Námestie mieru 2, Prešov

V rámci Dňa PSK Vám v našej knižnici ponúkame:

Zápis nových čitateľov zdarma
(všetky výpožičné miesta knižnice)
Odpustenie pokút za oneskorené vrátenie kníh a dokumentov
(všetky výpožičné miesta knižnice)
12:00 Prešovské NAJ
(Centrum regionálnych dokumentov)
12:00 Beseda s Gabrielou Futovou
(Detská knižnica Slniečko)